لطفا یک دقیقه صبر کن!

قرار توی یک آزمون و نظرسنجی جذاب شرکت کنی و براساس امتیازت تخفیف بگیری؛ پس به این چند نکته خوب دقت کن:

  1. همه سوالات تستی هستند
  2. هر سوال 10 امتیاز داره و هیچ سوالی به بقیه برتری نداره
  3. اگر همه سوالات رو درست جواب بدی تا 20 درصد تخفیف میگیری
  4. نگران نباش! اگر نتونستی همه رو درست جواب بدی بازم تخفیف های فوق العاده ای در انتظارته
  5. برای جذابیت بیشتر آزمون، 4 دقیقه وقت داری همه سوالات رو جواب بدی!